12:47 pm - Thursday April 24, 2014

Thi “Tìm hiểu pháp luật lao động” năm 2013 trong CNVCLĐ thủ đô

 

Thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013 trong CNVCLĐ thủ đô bao hiem http://www.tinmoitonghop.com/ Thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013

  Căn cứ kế hoạch tổ chức và quy chế cuộc thi “Tìm hiểu LĐ” năm 2013 của UBND TP Hà Nội, ngày 9.5 LĐLĐ Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật LĐ” năm 2013 tới LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc.

  Chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Đặng Minh Thuần nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thi nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật LĐ cho NLĐ, cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, DN trong việc tham gia thực hiện pháp luật LĐ, đặc biệt là những điểm mới của Bộ LLĐ và Luật CĐ sửa đổi năm 2012. Nội dung thi gồm các câu hỏi tìm hiểu về Bộ LLĐ, Luật CĐ, Luật BHXH, các vấn đề thực tế của đời sống trong mối quan hệ, điều chỉnh của pháp luật LĐ. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết cho các cá nhân ( và tự luận).

  Cuộc thi được thực hiện từ nay đến 15.7.2013. Sẽ trao thưởng trong tháng 9.2013 tại Hà Nội.

    

   Source: Click Here!

    

   Filed in:
   %d bloggers like this: