11:48 am - Monday April 21, 2014

Lịch trả cổ tức bằng tiền từ 22-29/4

 

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các trên HOSE và HNX trong tháng 4/2013.

* Ngày 22/4/2013, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 17,04%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.704 đồng).

* Ngày 22/4/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/4/2013, Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/4/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) tạm ứng cổ tức 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/4/2013, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/4/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện – điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 24/4/2013, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã L44-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (mã HTP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 25/4/2013, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 15% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 26/4/2013, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/4/2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 26/4/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha (mã ASP-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 26/4/2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 26/4/2013, Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) thông báo thay đổi ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2012 sang ngày 26/4/2013 thay vì ngày 29/4/2013 do ngày thanh toán 29/4/2013 là ngày nghỉ bù theo quy định.

 

Source: Click Here!

 

Filed in:
%d bloggers like this: